2021-08-01 20:50  -  Jałowiec Stryszawa

Program Klub 2021

Program Klub 2021

Klub Sportowy LKS Jałowiec w Stryszawie w bieżącym roku uczestniczy w programie „Klub 2021” pozyskując dofinansowanie w kwocie 10.000 złotych z Ministerstwa Sportu. Zgodnie z zasadami tego programu nasz klub partycypował w kosztach projektu poprzez wniesienie wkładu własnego w wysokości 10% otrzymanej dotacji. Program „Klub 2021” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej a dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uzyskane środki zostaną przekazane w całości na wynagrodzenie trenerów naszego klubu, którzy trenują grupy młodzieżowe.