Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER


Nowa dotacja na wyposażenie dla naszego Klubu.

W czerwcu 2024 roku zakończyliśmy realizację kolejnego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Z radością prezentujemy jego efekty.

Wsparcie pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Wniosek o dofinansowanie składany był za pośrednictwem Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.

W ramach projektu zakupiliśmy: kabiny dla zawodników rezerwowych, nagłośnienie boiska sportowego i stroje sportowe.

Koszt zadania to 60 446,56 zł, pozyskane dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych czyli 47 957,00 zł .

Celem zadania jest poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej poprzez zakup wyposażenia do działalności LKS Jałowiec w Stryszawie.

Dotacja ta jest ogromnym wsparciem dla naszego klubu, który od lat dąży do zapewnienia najwyższych standardów w szkoleniu sportowców. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w uzyskaniu tej dotacji, szczególnie Wójtowi Gminy Panu Rafałowi Lasek, Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wasze wsparcie jest nieocenione i motywuje nas do dalszej pracy na rzecz rozwoju klubu.