2024-03-13 13:33  -  Jałowiec Stryszawa

Zakup strojów sportowych dla grup młodzieżowych

Zakup strojów sportowych dla grup młodzieżowych

Dotarły do nas stroje sportowe wykonane przez GLORIsport.pl dla naszych grup młodzieżowych #młodaNADZIEJAjałowca. 👍

Zakup został dokonany dzięki wsparciu Gmina Stryszawa w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Stworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultury przez LKS „Jałowiec” w Stryszawie” dofinansowanego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”