2021-09-19 11:39  -  Jałowiec Stryszawa

Kebab Barbados gra z #młodaNADZIEJAjałowca

Kebab Barbados gra z #młodaNADZIEJAjałowca

Dziękujemy firmie  KEBAB BARBADOS za udzielone wsparcie dla naszych najmłodszych zawodników.