Dofinansowanie NIW


Informujemy, że w dniu 14 maja 2024 roku nasz klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 9499 złotych w ramach  Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2024 prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach projektu: " Zakup urządzenia do utrzymania boiska sportowego" i zostanie przeznaczone na zakup TRAKTORKA KOSIARKI SPALINOWEJ RIWALL R 92T. Urządzenie będzie wykorzystywane do utrzymania boiska trawiastego klubu.

Informujemy, że w ramach projektu: " Zakup urządzenia do utrzymania boiska sportowego" został dokonany zakup TRAKTORKA KOSIARKI SPALINOWEJ RIWALL R 92T. Urządzenie będzie wykorzystywane do utrzymania boiska trawiastego klubu. Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO na lata 2018-2030. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.